Територіальний центр соціального обслуговування

Територіальний центр соціального обслуговування
Миронова Ольга Костянтинівна – директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району департаменту праці та соціального захисту населення виконкому Кременчуцької міської ради
вул. І.Приходька, 90, кім. 414

телефон/факс (05366)6-13-60.

Графік особистого прийому
Понеділок 13.00 – 17.00
П’ятниця 13.00 – 16.00

Для підтримки життєдіяльності та соціальної активності пенсіонерів та інвалідів, ветеранів війни та праці в Крюківському районі діє територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району департаменту праці та соціального захисту населення виконкому Кременчуцької міської ради.
Територіальний центр створений у квітні 1995 року рішенням четвертої сесії двадцять другого скликання Крюківської районної ради на базі відділення соціальної допомоги вдома.

Сьогодні штатна чисельність працівників територіального центру - 113 осіб, в т.ч. соціальних робітників - 66, які обслуговують понад 5440 підопічних, з яких:
інваліди Великої Вітчизняної війни – 76 чол.;
учасники бойових дій – 64 чол.;
сім’ї загиблих – 75 чол.;
учасники війни – 1014 чол.;
діти війни – 2742 чол.;
інваліди загального захворювання – 689 чол.;
ветерани праці – 2161 чол.

Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послу, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

Основним завданням територіального центру є:

- виявлення громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання;
- забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
- установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування.

Сьогодні територіальний центр надає індивідуальний пакет послуг кожному пенсіонеру відповідно до його потреб через п’ять структурних підрозділів. Відділення соціальної допомоги вдома здійснює обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, які не здатні до і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах.
Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги проводить значну роботу по залученню благодійних коштів для надання адресної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам.
Відділення соціально-медичних послуг здійснює обслуговування громадян похилого віку, інвалідів незалежно від їх сімейного стану, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-медичних послуг з метою запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, підтримки її здоров’я.
Відділення соціально-побутової адаптації здійснює обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, які мають часткове порушення рухової активності, і не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціально-побутових, соціально-педагогічних, психологічних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримання соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організації дозвілля і відпочинку.
Сектор обліку бездомних громадян – здійснює виявлення і ведення обліку бездомних громадян, забезпечення реалізації і права на реєстрацію за місцем свого переважного місцезнаходження, отримання соціальних послуг, передбачених чинним законодавством.
Сектором обліку бездомних громадян надаються такі види послуг: інформаційно-консультативні, психологічні, видача тимчасових посвідчень та допомога в реєстрації, гуманітарна допомога тощо.
Для надання безкоштовних юридичних та інформаційних послуг працює «соціальний офіс».
Для надання безкоштовних автотранспортних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями працює «соціальне таксі».


Відділення соціальної допомоги вдома
Завідувач відділення – Кащенко Наталія Олексіївна
тел. 6-21-34 вул. І.Приходька, 90, кім. 414
Координує діяльність працівників відділення у вирішенні питань соціально-побутового та медичного обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та інвалідів.
Разом із представниками закладів охорони здоров”я, житлово-експлуатаційних дільниць, головами рад громадськості, громадськими організаціями виявляє одиноких непрацездатних громадян та інвалідів. Обстежує матеріально-побутової умови проживання, визначає потреби в одержанні соціально-побутової допомоги вдома.
Удосконалює форми і методи надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам, упроваджує передовий досвід, здійснює контроль за наданням послуг громадянам.
Встановлює і підтримує зв”язки з підприємствами, організаціями, установами міста, де колись працювали обслуговувані громадяни для надання їм допомоги.

Відділення соціально-побутової адаптації
Завідувач відділення – Грінченко Наталія Анатоліївна
Координує діяльність працівників відділення у вирішенні питань надання соціальних послуг обслуговуємого, здійснює контроль за наданням соціальних послуг з питань соціальної адаптації та працетерапії пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.
Разом із представниками закладів охорони здоров”я, житлово-експлуатаційних дільниць, голів рад громадської самоорганізації виявляє непрацездатних громадян та інвалідів, які потребують соціальної адаптації, веде їх облік, приймає на обслуговування у відділення.
Разом з медичними працівниками, психологами розробляє для кожного індивідуальні програми реабілітації з урахуванням особливостей підопічних.
Організовує роботу з соціальної адаптації, взаємодіє з іншими структурними підрозділами територіального центру: відділенням медико-соціальної реабілітації, відділенням організації надання грошової та натуральної допомоги.
Організовує надання інформаційних і консультативних послуг пенсіонерам, інвалідам, громадським організаціям, установам з питань соціальної та професійної адаптації.
Впроваджує в практику роботи відділення нові сучасні методи та заходи адаптації, вивчає досвід вітчизняних науково-дослідних інститутів і центрів реабілітації.

Завідувач сектору обліку бездомних громадян відділення соціально-побутової адаптації
Храпач Наталія Абдиївна
тел. 6-02-65, вул. Кузнечна, 10/2
Організовує роботу з виявлення та обліку бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі та веде первинний облік бездомних громадян і створює інформаційний банк данних на електроних і паперових носіях.
Взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними і недержавними установами та закладами, громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції.
Організовує роботу з надання інформаційно-консультаційних, соціально-психологічних послуг, надання допомоги у відновленні документів, з видачі посвідчення особи та реєстрації за адресою сектору, направлення до медичних закладів, направлення до реабілітаційних установ, надання допомоги у влаштуванні до будинку-інтернату, надання одягу бувшого у вжитку, тощо.

Відділення соціально-медичних послуг
Завідувач відділення – Резнікова Фаїна Борисівна
тел. 6-02-65, вул. Кузнечна, 10/2.
Організує контроль за своєчасним, повним, та якісним наданням реабілітаційних послуг.
Впроваджує нові соціально-медичні послуги у відділенні.
Залучає благодійні кошти підприємств, організацій міста, окремих підприємців на покращення матеріально-технічної бази відділення.
Співпрацює з медичними закладами міста, громадськими організаціями інвалідів з питань виявлення пенсіонерів та інвалідів, які потребують соціально-медичних послуг, медичних консультацій.
Співпрацює з медичними закладами з метою залучення волонтерів для надання медичних послуг, організації прийому лікарів вузьких спеціальностей.
Проводить семінари та заняття з середнім та молодшим медичним персоналом по проблемам медицини, нових досягнень у лікуванні та реабілітації.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.
Завідувач відділення – Павлик Лідія Іванівна
тел. 6-11-79 вул. І.Приходька, 90, кім. 418
Організовує роботу по наданню послуг громадянам похилого віку; інвалідам; хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як 4 місяці), які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ; громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів.
Встановлює і підтримує зв”язки з підприємствами, організаціями та установами міста, окремими приватними підприємцями та фізичними особами, залучає їх для благодійної спонсорської допомоги.
Разом з представниками житлово-експлуатаційних дільниць, головами рад громадської самоорганізації, громадськими організаціями виявляє одиноких непрацездатних та інших малозабезпечених соціально-незахищених громадян, які потребують соціальної підтримки, забезпечує їх облік, створює базу даних.

Календар
«    Січень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Фотоальбом
Переглянути фото
Відеогалерея
Переглянути відео
Опитування

Як ви дізнались про наш сайт?

Від знайомих
З реклами
З преси
З пошукових систем
Інше
Авторизація


    Реєстрація   Забули пароль?